by Sim

sfd


I’m so happy I got to a be apart of project Sustainable Fashion Day which took a place during Mercedes-Benz Prague Fashion Week. I got to help with the online communication and the event itsself  thanks to Kamila Boudová, the establisher of Moyomi (the organizer), where I started my interneship this January. Sustainable Fashion Day is a project which educates professionals and the public about sustainability and brings ethical alternatives to fashion. The programme consisted of roundtable, workshop Effective wardrope, The coolest kid contest and shopping zone, where you could try and buy local sustainable brands. Sustainable fashion isn’t just for hippies, as many may think, and brands WINWINlove and Recycle With Love speak for themselves. They were my personal favourites from the event, you should definitely check them out!

Now more about sustainable fashion. Have you ever thought about where your clothes were made? Who made it? And for what price? With what effect on the environtment? Do you know that fashion industry is the second dirtiest industry in the world? I feel like the term sustainable fashion is not that well-known in Slovakia (especially in the smaller cities, for example Senica, where I am from), as it is is Czech Republic and I’m wandering if such an event would be successful in Bratislava as well. And that’s why I feel like I should talk about this topic a bit more in this post. Sustainable fashion is a philosophy of creating products with consideration to the environmental and social impact it may have throughout the its whole life span (thanks wikipedia, you rock :D). It is about using natural fabrics, recycling and upcycling, taking care of our clothes, producing zero waste, resisting trends etc. There are so many things we can do to take a better care of our planet, not only as far as fashion is concerned but in every aspect of our lives. Do you walk or ride a bike instead of driving? COOL. Do you drink water from the sink? COOL. Do you separate the trash? COOL. Do you shop in the second hand? COOL. Do you repair your clothes? COOL. Do you support local brands? COOL. Sustainable is cool and myself, I try to do many of the things above, but oviously, the worst case is shopping. Athough, since I started my internship, I’ve noticed I’ve been loosing my shopping mood and I rather try to figure out how to use my old clothes and make it new, to what second hand to go, what I could get tailored and where to invest rather more money but for good quality. Anyway, I think that the first step is to realise what is happening around us, so I hope I explained it well. And maybe I can show you some examples  on my blog and hopefully inspire you 🙂

For more info, check sustainablefashionday.cz and fashionrevolution.org

Som veľmi štastná, že som sa mohla zúčastniť projektu Sustainable Fashion Day, ktorý sa konal vrámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Pomáhala som s online komunikáciou a so samotným eventom vďaka Kamile Boudovej, zakladateľke Moyomi (organizátor), kde som začala stážovať tento január. Sustainable Dashion Day je projekt, ktorý vzdeláva profesionálov a verejnosť o udržateľnosti a prináša etické alternatívy do módy. Program pozostával z roundtable, workshopu Efektívny šatník, súťaže Najväčší frajer a nákupnej zóny, kde ste si mohli vyskúšať a kúpiť lokálne udržateľné značky. Udržateľná móda nie je len pre hippiekov, ako si mnohí možno myslia. Dôkazom sú aj značky WINWINlove a Recycle With Love, ktoré boli moje personal highlights z eventu, určite ich očekujte!

Teraz viac o udržateľnej móde. Pomysleli ste niekedy na to, kde bolo vaše oblečenie vyrobené? Kto ho vyrobil? Za akú cenu? S akým dopadom na životné prostredie? Vedeli ste, že módny priemysel je druhý najšpinavší priemysel na svete? Mám pocit, že pojem udržateľná móda nie je taký známy na Slovensku (zvlášť v malých mestách ako je napr. Senica, od kiaľ som ja) ako je v Česku a ja rozmýšľam, či by mal takýto event úspech aj v Bratislave. Preto mám teraz trochu potrebu sa trochu rozpísať o tejto téme. Udržateľná móda je filozofia vyrábania produktov s ohľadom na životné prostredie a vplyv na spoločnosť, ktorý môžu mať počas celého životného cyklu (vďaka wikipedia, si kamoška :D). Je o používaní prírodných materiálov, recyklovaní, upcyclovaní, staraní sa o naše oblečenie, produkovaní nulového odpadu, odolávaní trendov atd. Je toľko vecí, čo môžeme urobiť pre našu planétu, nie len čo sa týka módy, ale z každej stránky nášho života. Chodíš peši alebo na bicykli namiesto auta? COOL. Piješ vodu z vodovodu? COOL.  Triediš odpad? COOL. Nakupuješ v sekáčoch? COOL. Opravuješ oblečenie? COOL. Podporuješ lokálne značky? COOL. Udržateľné je cool, ja sa snažím mnohé z týchto vecí dodržiavať, no najhorší problém je u mňa pochopiteľne nakupovanie. Je síce pravda, že odkedy som začala v Moyomi stážovať, moja chuť nakupovať akosi mizne, skôr vymýšľam ako využiť staré oblečenie na nové, do akého sekáču zájsť, čo by som si mohla dať ušiť či do čoho investovať radšej viac, ale za kvalitu.   Každopádne prvým krokom je uvedomiť si, čo sa okolo nás deje, takže dúfam, že som vám to aspoň trochu objasnila. A možno vám môžem ukázať niečo aj na blogu a snáď vás aj inšpirovať 🙂

Pre viac info, mrknite na sustainablefashionday.cz and fashionrevolution.org

Photo: Linette photography

 

 

 

 

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.