by Sim

shadow game


The sun is finally out and it kinda makes me forget about all the responsibilities and stress, which is not the best thing right now, since I need to write my BA thesis in 3 weeks and I’m not stressing at all, and I should! I guess it’s fault of Portugal, where I  gained the typical attitude “don’t stress about anything because eventually, everything will somehow work out (first thing they told us in school, and it always did work out, so let’s see now). With the amazing weather, it’s the best time to reveal these photos, shot at one of the most romantic places at the beach side in Matosinhos. The pillars got us playing some shadow game.

Konečne vyšlo slnko a tak nejak zabúdam na všetku zodpovednosť a stres, čo nie je zrovna najlepšie, keďže by som mala napísať bakalárku do troch týždňov, a ja vôbec nestresujem, ale mala by som! Asi to je chyba Portugalska, kde som nadobudla ich typický prístup “nestresuj, ono sa to vždy nejako vyrieši”(prvá veta čo nám v škole povedali, a ono to tak vždy vyšlo, takže uvidíme teraz).  S krásnym počasím je najlepší čas dať von tieto fotky, fotené na jednom z najromantickejších miest pri pláži v Matosinhos. Tie stĺpy sú najsuper, a tak sme sa mohli pekne pohrať s tieňmi.

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.