by Sim

slip dress


Možno ste čítali post z Vietnamu, kde som spomínala, že som si dala ušiť šaty. Tak tadááá, tu sú. Z Vietnamu som si chcela priniesť kvalitný kúsok s istotou, že bol vyrobený v dobrých pracovných podmienkach, keďže Vietnam je jedna z krajín, ktoré sú postihnuté praktikami fast fashion produkcie. Dala som si ich ušiť v mestečku Hoi An, ktoré je známe množstvom kvalitných krajčírstiev. S krajčírkou som sa stretla osobne a viem, že mala bezpečné podmienky a dostala aj náležito zaplatené. Poňala som to veľmi minimalisticky a dala si ušiť takýto jednoduchý voľný slip dress, ktorý sa dá nastylovať aj športovejšie aj elegantne. Aj keď som si v ňom užila pár nechápajúcich pohľadov, I dont’t care (nie, že by sa mi to pred tým nestalo :D).  Milujem ako krásne veje, keď fúka! 🙂

Foto: W E L I N (PS: môžete ju vidieť aj na jednej z fotiek, yes!)

Maybe you read a post from Vietnam, in which I mentioned that I got a dress tailored there. Sooo, this is it! I wanted to bring a quality piece from Vietnam, which was made in safe working environment, since Vietnam is one of the countries, that are affected by fast fashion production practices. I got it tailored in Hoi An, a town which is known for many good taylor’s shops. I met the tailor in person and made sure, the working conditions were good and she got payed reasonably. I decided for a minimalistic, loose slip dress that I can style a bit sportier and elegant as well 🙂 And eventhough I received some not understanding looks on the street, I don’t care (not like it never happened before :D). I love how the fabric moves with the wind! 🙂

Photo: W E L I N (PS: you can spot this beautiful creature on one of the pics, yees!)

Please wait...

Subscribe to our newsletter

Want to be notified when our article is published? Enter your email address and name below to be the first to know.